Lokalizator węzłów siatki modeli meteo ICM

Po kliknięciu w punkt wyświetlane są jego współrzędne w modelu.
Lon/Lat:
x/y: